Maden Emekçileriyle Dayanışıyoruz

Maden Emekçileriyle Dayanışıyoruz

Hak gaspları, zorbalık, sömürü… Yaşadığımız düzende toplumsal eşitsizlik her geçen gün artıyor, emekçiler kuralsızca sömürülüyor; hak gaspları ve zorbalık patronlar ve siyasi iktidar eliyle “kural” haline getiriyor.

Bugün Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, sömürü sisteminin “kurallarını” bizlere göstermesi açısından önemli bir uğrağı işaret ediyor. Bağımsız Maden İş Sendikası Eğitim ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu “suç işlemeye tahrik” suçlamasıyla yargılanıyor. 

Başaran Aksu’ya açılan davanın, işlendiği öne sürülen suçun ele alındığı bir yargılamadan ibaret olmadığını biliyoruz. Davayı, suçlamaları “kazıdığınızda” altından Uyar Madencilik patronlarının, sarı sendikaların şikâyeti, rahatsızlığı, kirli hesapları çıkıyor. Açılan davayı “kazıdığınızda” maden emekçilerinin hakları, tazminatları ve gelecekleri için verdiği mücadele, boyun eğmeyen kimliği çıkıyor. Hâl böyleyken, görülen davanın amacının maden emekçilerinin sınıfsal taleplerini ve mücadelesini sindirmek olduğunu anlamak hiç de zor olmuyor. Maden emekçilerinin örgütlü mücadelesiyle suçlamaların da, haklarına ve geleceklerine yönelik saldırıların da üstesinden geleceğinden şüphe duymuyoruz.

Patronlara ve sömürüye boyun eğmeyen maden emekçileriyle dayanışıyor; maden işçilerinin haklı mücadelesini savunmak üzere mahkemeye sunduğumuz yetki belgeleriyle duruşmalara TKP’li Hukukçular olarak katılacağımızı ve davanın takipçisi olacağımızı ilân ediyoruz.

TKP’li Hukukçular