En sağlam barikat örgütlülüktür

En sağlam barikat örgütlülüktür

Bu görüntüler, ülkenin başkentindeki bir hastahanede şiddete uğrayan sağlık emekçileri kendilerini korumaya çalışırken çekildi.

Sağlık Bakanı bu fotoğrafa bakıp "şiddet olasılığı" görüyorsa iş işten çoktan geçmiş demektir. Yaşanan şiddetin ta kendisidir. Üstelik, fotoğrafta kapının arkasında can güvenliğini sağlamaya çalışan sağlıkçıları görüyoruz; ama kapının ön tarafında bekleyen hastalar ve diğer sağlık personeli şiddet gördü mü, bu açıklanmıyor. Tehdit, sözlü şiddet, hakaret... Bunlar zaten şiddetten sayılmıyor.

Bu fotoğrafın sorumlusu, şiddeti görmezden gelen, buna karşı gerekli tedbirleri almayan ve ihmallerle dolu bir sağlık sistemini işliyormuş gibi göstermeye çalışan başta Bakanlık ve Valilikler olmak üzere tüm yetkililerdir.

Bu fotoğrafın sorumlusu yoksul ve çaresiz insanları daha kolay aldatabilmek için sağlık emekçilerini sürekli hedefe koyan siyasi iktidardır.

Bu fotoğrafın sorumlusu kabadayılığı, lümpenliği, emeğe ve emekçilere düşmanlığı bir tarz olarak benimseyen ve bunu yayan AKP iktidarıdır.

Belli ki bu iktidar şiddet sorununu çözmemeye kararlı. Biz de değiştirmek için kararlıyız. Gelin hep beraber örgütlenerek en aşılmaz barikatı örelim, canımıza kasteden bu düzeni değiştirelim.

TKP'li Sağlıkçılar