Ekmekçioğulları işçilerinin yanında, Rüstem Ekmekçi'nin Ensesindeyiz

Ekmekçioğulları işçilerinin yanında, Rüstem Ekmekçi'nin Ensesindeyiz

Çorum’da Ekmekçioğulları Metal ve Kimya Fabrikasındaki işçiler sendikalı olmaları nedeniyle işten çıkarıldılar. Sendika hakkını tanımayan patron Rüstem Ekmekçi, şirketinin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nda örgütlü. İşçilerin örgütlenmesini engellemek için salgın dönemi demeden işten çıkarmayı göze alabilecek kadar da örgütlü davranıyor. Patron Rüstem Ekmekçi, işçiler örgütlü olduğu takdirde, işçi sağlığı ve iş güvenliğini savsaklayamayacağını, işçiler örgütlü olduğu takdirde performans düşüklüğünü öne sürerek işçi çıkaramayacağını, işçiler örgütlü olduğu takdirde ücretleri istediği gibi belirleyemeyeceğini biliyor. Bu nedenle işçilerin örgütlü olmasını engellemek için salgın döneminde “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller” gerekçe göstererek işten çıkarıyor. 

Salgın döneminde, bir taraftan “Evde Kal” çağrısı yapıp diğer taraftan patronların isteği doğrultusunda milyonlarca işçinin çalışmasına "Çarklar dönecek, salgın fırsata çevrilecek" diyerek ses çıkarmayan AKP iktidarı, yine bu dönemde “İşten çıkarmalar yasaklandı” nutuklarını atmış fakat patronların işçi çıkarabilmesi için İş Kanunu'nun 25/II. maddesine göre “tazminatsız çıkışı” açık kapı olarak bırakmıştı. Bu açık kapıdan patronların geçmesine müsaade etmeyen Ekmekçioğulları işçileri örgütlü olmanın önemini bizlere göstererek işten çıkarılmaya karşı çıkmış ve direniş ateşini yakmıştır.

Bugün Ekmekçioğulları Metal ve Kimya Fabrikası’nda örgütlü olmanın ve direnişin ateşi 9 gündür yanıyor. TKP Çorum il örgütü üyeleri ve dostlarıyla yanan bu ateşe destek verdiğini ve işçilerin yanında olduğunu, patron Rüstem Ekmekçi’nin ise ensesinde olduğumuzu bildiririz.

TKP Çorum İl Örgütü