Savunma Sanayisi ile İlişkili Tüm Kuruluşlar Devletleştirilmelidir

Savunma Sanayisi ile İlişkili Tüm Kuruluşlar Devletleştirilmelidir

Türkiye Komünist Partisi "savunma sanayisiyle ilgili tüm kuruluşlar devletleştirilmelidir" çağrısı yaptı ve egemen, bağımsız, tüm dünya halkları ile barışı gözeten bir Türkiye'nin, ancak emekçi halkın çıkarlarını temsil eden kamucu bir savunma politikası ile mümkün olacağını söyledi.

Emperyalizm alt edilmeden halkımızın kendini ve ülkemizi savunma ihtiyacı son bulmayacak. Piyasanın egemenliği altında silahlanma, uluslararası silah tekellerinin astronomik kârlar elde etmesi ve emperyalizmin saldırganlığına hizmet etmekten başka bir şeye yaramıyor. Bu nedenle;

1- Savunma sektörünün emperyalist saldırganlığın bir parçası, sermayenin yayılmacı eğilimlerinin icra aracı olmaktan çıkarılması için,

2- Emperyalizmin çıkarlarını savunan, işçilere ve geniş halk kesimlerine düşman bir terör örgütü olan NATO’ya bağımlılıktan kurtulabilmek için,

3- Ülke kaynaklarının, uluslararası silah tekelleri ve yerli ortaklarının kasalarına akmaması için,

4- Türkiye’nin bağımsızlık ve egemenliğini esas alan bir savunma politikasının hayata geçirilebilmesi için,

5- Tüm ülkelerin ve dünya halklarının egemenlik ve bağımsızlığını ilke olarak savunan bir dış politikanın hayata geçirilebilmesi için,

6- Savunma sanayisini patronlara teşvik adı altında doğrudan ve dolaylı olarak sermaye aktarımının bir aracı olmaktan çıkarmak için,

7- Silah üretim ve satışını, kendisine yeni pazarlar arayan, bunun için zor kullanan, bölge ülkelere düşmanlık saçan patronların elinden almak, gerçekten ülkenin savunma ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirmek için,

8- Yıllardır büyük kaynaklar aktarılarak var edilen kamu işletmelerinin tasfiyesine, patronların ülkenin kaynak ve teknoloji birikimini kendi çıkarları için kullanmasına engel olmak için,

9- Savunma sanayisinde her geçen gün payını artıran özel sektörün, ithalata dayalı silah ticareti ile büyümesi sonucu teknolojide artan dışa bağımlılığı durdurmak için,

10- Savunma sektöründe çalışan nitelikli iş gücüne sahip emekçilerin kötüleşen özlük haklarını savunmak, iş güvencesini sağlamak için,

Savunma sanayisi ile ilişkili tüm kuruluşlar devletleştirilmelidir. 

Savunma sanayisi devletleştirilmeli, ülke savunmasının dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırılmalı, silah üretimi bir ticari faaliyet olmaktan çıkarılmalı, saldırganlığı değil ülkenin savunulmasını gözetecek şekilde savunma sanayisi üretimi merkezi olarak planlanmalıdır.

Egemen, bağımsız, tüm dünya halkları ile barışı gözeten bir Türkiye ancak emekçi halkın çıkarlarını temsil eden kamucu bir savunma politikası ile mümkündür.

Türkiye Komünist Partisi