İnşaat Sektörü Devletleştirilmelidir

İnşaat Sektörü Devletleştirilmelidir

Türkiye Komünist Partisi "Tüm kaynaklar halka" çağrısıyla yaptığı açıklamaların yenisini inşaat sektörüne dönük gerçekleştirdi.

 1. Kentlerimizi nefes alınamaz beton yığınlarına dönüştüren rant odaklı kentleşme yerine, doğayla barışık, insanın sosyal ve kültürel gelişimine uygun planlı kent ve yaşam alanları için,
 2. Ülke genelinde bölgeler arası eşitsizlikleri, kent ile kır arasındaki karşıtlığı ortadan kaldırmak, tarım arazilerini, ormanları, su kaynaklarını, bir bütün olarak doğal ve tarihsel çevreyi koruyan planlı bir kentleşmeyi hayata geçirebilmek için,
 3. Her yurttaşın ısınma, su, elektrik gibi temel gereksinimlere bedelsiz ulaşabildiği, nitelikli ve insan sağlığına uygun konut hakkına sahip olabilmesi için,
 4. Deprem riski taşıyan ülkemizde, kentlerin planlanmasından, binaların inşa edilmesine kadar olan sürecin bütününde  müteahhit ve inşaat firmalarının kâr ve çıkarlarını değil, bilimsel doğruları ve insan hayatını gözeten planlı ve güvenli kent ve yapılar için, 
 5. Tüm yapıların, dayanıklı ve sağlıklı olmasını garanti altına alacak merkezi bir denetimi hayata geçirebilmek için, 
 6. Tüm kentlerin alt yapı hizmetlerinin kâr amacıyla değil, sağlıklı, güvenli ve insani ihtiyaçlara yanıt verebilecek koşullarda ücretsiz olarak  sağlanabilmesi için, 
 7. Kullanım garantili projelerle kamu kaynaklarının düzenli bir biçimde yandaş müteahhitlere aktarılmasına derhal son vermek için,
 8. İnşaat sektöründe çalışan tüm emekçilerin; kamu yararını gözeten ve bilimsel ilkeleri esas alan ortak bir bilinç ve iş ahlakıyla çalışabilmesi için, 
 9. İş cinayetlerinin en yoğun yaşandığı inşaat sektöründe, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuat ve uygulamalarının, insan yaşamına ve değerlerine sahip çıkan bir anlayışla düzenlenmesi ve istisnasız uygulanması, inşaat emekçilerine iş güvencesinin, insan onuruna uygun çalışma koşullarının, dinlenme ve emeklilik hakkının sağlanması için, 
 10. Doğal ve sosyal yaşama büyük zararlar vereceği bilimsel olarak kanıtlanmış olmasına rağmen siyasal gösteriş ve rant amacıyla gündemde tutulan Kanal İstanbul türü projelerin derhal iptal edilmesi için,
  TÜM İNŞAAT SEKTÖRÜ DEVLETLEŞTİRİLMELİ, HER YURTTAŞIN DOĞA İLE BARIŞIK, İNSANA YARAŞIR KENTLERDE, NİTELİKLİ VE İNSAN SAĞLIĞINA UYGUN, GÜVENLİ KONUTLARDA YAŞAMASI GÜVENCE ALTINA ALINMALI, ISINMA, SU, ELEKTRİK GİBİ TÜM GEREKSİNİMLER BEDELSİZ OLARAK SUNULMALI, İNŞAAT EMEKÇİLERİNİN ÇALIŞMA HAKKI VE GÜVENLİĞİ DEVLET TARAFINDAN SAĞLANMALIDIR. 

  Türkiye Komünist Partisi