Sosyalist Türkiye’de eğitim nasıl olacak?

Her şeyden önce Sosyalist Türkiye emekçiler ve çocukları için bir yaşam kolaylığı olacak. Bugün olduğu gibi öğrenciler servislerle ve aileleri tarafından kentin bir ucundan diğer ucuna taşınmayacak; çünkü ilk ve orta öğrenimde okulları evlerine yürüyüş mesafesinde olacak. Ayrıca anne ve babalarının işleri de evlerine yakındır. Yaşam kapitalizmin getirdiği akıl dışılıklardan temizlenmiş, planlanan yapısıyla yaşamın niteliği yükselmiş olacak. Bu nasıl gerçekleşecek?

ÖZEL OKUL YOK, REKABET YOK

Çünkü özel okul diye bir şey kalmayacak. Herkes devletin sağladığı eşit olanaklardan yararlanacak. Eğitim tamamen parasız olacak. Aileler birbirleriyle rekabet etmeyecek.

Önemli bir diğer fark, bugün büyük bir toplumsal yara olan çocuk işçilik ortadan kalkmış olacak. Bütün çocuklar kreşten üniversiteye kadar tam gün eğitim alacak.

Eğitim mesleki eğitim ve akademik eğitim diye bölünmeyecek, çocuklar ve gençler bilimsel olan bütün kuramları yaşlarına göre bir seviyede öğrenecek, üretim birimlerinden de uzak olmayacak. Devlet çiftlikleri ve fabrikalara yapılan ziyaretler onları üretim süreçleri ile kuramsal olanı bütünleştirmelerine izin verecek. Okul laboratuvar ve işlikleri de bu bütünleşmeye izin veren bir gelişkinlikte olacak.

Müfredat her türlü şoven, cinsiyetçi ve gerici unsurlardan arındırılacak. Liseden mezun olan bir genç bilimsel dünya görüşüyle donanmış ve yalnızca kendi halkına değil, dünyadaki bütün halklara karşı sorumluluk duygusu taşıyan bir şekilde yetişmiş olmalıdır.

ANADİLDE EMPERYALİST SALDIRIDAN ARINDIRILMIŞ EĞİTİM

Eğitim anadilde olacaktır. Emperyalist ülkelerin dillerinde yapılan müfredatlar sonlandırılacak, öğrencilerin anadillerinde bilimi, sanatı ve edebiyatı kavramlaştırmaları ve düşünmeyi öğrenmeleri istenecektir.

Öte yandan başta komşu halkların dilleri iyi derece öğrenilir. Bu sadece eğitim programında nitelikli bir yabancı dil eğitiminin bulunmasına bağlı değildir, çok boyutlu olarak yaşanan halklar arasındaki değişim programlarıyla da sağlanır