Onlar nutuk çeker biz denize dökeriz

Gerici AKP iktidarı, önceki dönemden devraldığı Amerikancılığı Irak işgali, Suriye’nin karıştırılması, büyük çaplı özelleştirmeler ve ülkeyi emperyalist sermayenin yağmasına açan adımlarla zirveye taşıdı.
Şimdilerde de sürekli atıp tuttukları, emperyalistlere sözde meydan okurken, Vaşington’un, Berlin’in salonlarında iş pişiriyorlar.
Gençlik takke düşürüyor
Türkiye Komünist Gençliği (TKG), bu koşullarda tüm ülkede ses getiren, sokakları, üniversite kampüslerini, lise koridorlarını hareketlendiren bir çıkış yaptı.
“Onlar nutuk söyler, denize biz dökeriz” başlıklı deklarasyonla, her boydan düzen gericiliğinin riyakarlığını teşhir ederken emperyalizme karşı direniş bayrağını açtılar.

 

Devamı Boyun Eğme'de...