Kapitalizmin sınav işkencesi var, sosyalizmin eğitimli toplumu

Çok basit: Kapitalist ülkelerde eğitim, patronlara ucuz işgücü yetiştirmek ve sömürü düzenine boyun eğmiş bir toplum yaratmak için var. Üstelik bunları “eğitimci” patronlara para kazandırarak yapmak esas.

Aç kalmamak için iyi bir okula kapağı atmaya çalışan milyonlarca çocuk, yarış atı gibi o sınavdan bu sınava koşuyor. Sonunda kendisini meslek sahibi yapacak bir fakülteye kavuşup, bitirmeyi de başardığında... Sürpriz: İşsiz kalmam diye girdiği mühendislik bölümünü bitirmiş on binlerce işsizin olduğu bir ülkede buluyor kendini.

Çünkü: Yeni okullar açılırken amaç ihtiyaç duyulan meslek sahibi kişileri yetiştirmek değil; patronların ihtiyaçları gözetiliyor. Bu ihtiyaç da belli: Hep biraz fazlası olmalı ki, aralarından seçebilsinler, ucuza çalıştırabilsinler.

Sosyalist ülkelerdeyse durum bu değil.

Birincisi, mesleki eğitim her zaman çok boyutlu bir “bilimsel formasyon” kazandırma çabasıyla birlikte yürüyor. “Kendisine verilecek işi iyi yapsın yeter” kafasıyla değil, yaratıcı emeğiyle gelişmeye katkısı olsun mantığıyla yetiştiriliyor gençler.

İkincisi, toplumun merkezi planlamayla belirlenen ihtiyaçlarına göre geliştiriliyor eğitim sistemi. “Bilgisayar revaçta, herkes bilgisayarcı olmak istiyor” diyerek kurslar açıp para kazanan patronlar, “o kadar kursa gittik, okulunu okuduk, yine iş bulamıyoruz” diyen işçiler yok.

Bu yüzden Sovyetler Birliği, hem temel bilimlerde, hem mühendislik dallarında hem de Tıp disiplinlerinde emperyalist devlerle yarışabildi. “Bilgisayar çağını yakalayamadılar” denilen Sovyetlerin Sibernetik alanında nasıl bir birikim bıraktığını yıkılmış Sovyetlerin mirasçısı Rusya’nın yazılımcıları gösteriyor.

“Onlar eskide kaldı” diyen olursa, Küba’da süren sosyalizme bakabiliriz.

Küba gelirinin yüzde 18’ini eğitime ayırıyor. Bu bir dünya rekoru.

Zorunlu eğitim süresinin 9 yıl olduğu ülkede, sınıfların ortalama 20 öğrenci ile kurulduğu, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının 11 olduğu biliniyor. Okul öncesi eğitimde bizim için hayal etmesi zor bir düzeydeler: 3-5 yaş arasındaki çocuklarda okul öncesi eğitim kurumlarına devam oranı yüzde 100!

Küba’da özel okul yok. Din eğitimi veren okul yok. Fiziksel ve zihinsel engelli çocuklar için düzenlenmiş okullarda her öğretmene 3 öğrenci düşüyor.

Tüm öğrenim hayatı boyunca okul araç gereçleri ve ders kitapları ücretsiz olarak sağlanıyor. Buna üniversite eğitimi dahil.