Kadınlar için sosyalizm

Sosyalist Türkiye’de eşit yurttaşlar olarak kadınların çalışma hakkı, sosyal güvence hakkı, seçme seçilme hakkı, teknik ve kültürel gelişme hakkı, mesleki eğitim ve öğrenim hakkı, yeteneklerine göre her türlü görev ve istihdama, üretim ve hizmetlere ulaşma hakkı hukuki düzenlemelerle garanti altına alınacaktır. Yasalarla güvenceye alınan kadın hakları biçimsel değil, yaşamın bütün alanlarında gerçek ve kalıcı bir kazanıma dönüşecektir.

Toplum sağlığının önemli bir unsuru olarak kadınların biyolojik ve psikolojik olarak korunması elzemdir. Sosyalist Türkiye’de kadınların doğum kontrolü de, gebelik takipleri de ücretsiz olacaktır. İş yasalarında kadınlar için gerekli sektör ve vardiya düzenlemeleri yapılacak, ücretli doğum ve süt izinleri yeterli uzunlukta olacaktır.

EVİNİN KÖLESİ DEĞİL TOPLUMUN ÜYESİ

Bugün yemek ve temizlik gibi kadının üstüne çöken ev işi yükü, kolektif olanaklar seferber edilerek toplumun bütünü tarafından üstlenilecektir. Kreşler, yemekhane ve çamaşırhaneler yaşam alanlarımızın bir parçası olarak planlı bir kentleşmeyle Türkiye’nin tüm bölgelerinde yaygınlaşacaktır.

Çocuk, hasta ve yaşlı bakımının kadına yüklenmesinin nedeni olan cinsiyet farklılığına dayalı iş bölümü toplumsal ve ideolojik yönleriyle tasfiye edilecektir. Tıpkı SSCB’de ve bugün sosyalist Küba’da olduğu gibi hem çocukların sağlıklı bireyler olarak gelişimi ve eğitimi, hem de hasta ve yaşlıların bakımı devletin güvencesi altına alınacaktır.

Sosyalist Türkiye’de şiddeti cezalandırma ve önlemeye yönelik yasaklarla yetinilmeyecektir. Gericilik ve bağnazlığın kadın bedeni üzerindeki denetimi tasfiye edilecek, toplumda şiddeti ortaya çıkaran tüm mekanizmalar ortadan kaldırılacaktır.

Kadınların siyasal ve kültürel yaşama etkin bir biçimde katılmaları için her tür örgütsel olanak yaratılacak ve yeni bir ülkenin kurulmasında yeteneklerini ve yaratıcılıklarını kullanan kadınlar yeni insanın yaratılmasında eşsiz görevler üstleneceklerdir.