Gurbetçiydik, gurbet olduk

 

1980’li yıllara kadar bizden dışarıya emek göçü oluyordu. Şimdi dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke Türkiye.

Üstelik ülkemiz sadece ciddi sayıda göçmen alan bir ülke değil aynı zamanda transit geçiş yapılan yani göçmenlerin ya da sığınmacıların başka ülkelere geçiş yapmak üzere kullandıkları bir ülke.

Elbette Türkiye’ye yönelik göçün en önemli kaynak ülkesi Suriye. Ülkede kayıtlı olarak bulunan 3,6 milyon Suriyelinin yalnızca 87 bini, 11 ayrı geçici barınma merkezinde kalırken geri kalan 3,5 milyonu ülkenin tüm kentlerine dağılmış durumda.

KİLİS’İN YÜZDE 81’İ SURİYELİ

Resmi verilere göre, Suriyeli sığınmacıların sayıca en çok bulundukları iller İstanbul, Antep, Urfa ve Hatay.

Oran olarak baktığımızda karşımıza çıkan en çarpıcı veri Kilis ile ilgili. Bu ilin nüfusunun yüzde 81’ini Suriyeliler oluşturuyor!

Tabii bu sayılar yalnızca kayıtlı göçmenleri ifade ediyor.

Sadece Suriye’den değil, Afganistan ve Irak gibi pek çok ülkeden gelen göçmenlerin azımsanmayacak bir bölümü de kaçak olarak Türkiye’de bulunuyor.