10 Eylül 2017'de TKP zamana karşı yarışıyor

Zamana karşı yarışıyoruz, çünkü Türkiye’de gelenin gideni aratması gayet mümkün. Emperyalizmin, sermayenin desteğiyle gericiliğin sadece akan boyalarını temizleyip toplumda yarattığı tahribatı koruyacak, halkın haklarını değil yağmayı, talanı, sömürüyü garanti altına alacak projelerin yazılmakta olduğu açık bir gerçek. İşçi sınıfı yoksa gelen gideni hakikaten aratır!

Devamı Boyun Eğme'de...