TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

Açıklamalar

10.06.2017

9 Haziran Cuma akşamı İstanbul İl Binamıza dönük saldırı sırasında çevrede bulunan yurttaşlarımızdan, komşu esnaftan zarar görenler olmuştur.

10.06.2017

Türkiye Komünist Partisi 9 Haziran Cuma akşam saatlerinde şiddetli bir saldırıya uğramıştır.
TKP, Türkiye’nin içinde bulunduğu gericilik ve baskı koşullarında böylesi bir çatışma ortamının ülkemizin tüm ilerici birikimine zarar vereceğinin farkındadır ve bu durumun derhal kontrol altına alınması için girişimlerde bulunacaktır. Partimizin haklarının ve haklılığının gaspedilmesine izin vermeyeceği herkes tarafından bilinmelidir.
Türkiye Komünist Partisi'nin adına ve üyelerine dönük saldırıları hoşgörüyle karşılaması hiçbir biçimde beklenmemelidir.

08.06.2017

Halka bağlılık ve halk sevgisi, hiçbir karşılık beklemeden kendisini insanlara adamış emektar aydınların bir hasletidir.

Ülkemizin son yüzyıllık toplumsal tarihinde, böylesi aydınların çok büyük bir kısmı ya TKP üyesi olmuştur, ya kendisini komünist olarak görmektedir ya da komünistlere ve komünist partisine vicdan ve akıl olarak bağlıdır.

07.06.2017

7 Haziran 2017, Çarşamba 

Türkiye Komünist Partisi’nin adının bütünüyle hukuksuz ve yasadışı bir biçimde kullanımı ve kendisini TKP Genel Başkanı olarak tanıtan bir kişinin bu sıfatla yaptıkları konularında yaşanan bir gelişmeyi kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.

5 Mayıs 2017 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na, HTKP’nin bu çerçevede sosyal medya hesapları ve kendi internet sitesi üzerinden yaptığı yayınların bir dökümünü bildirmiş ve bu konuda gerekli işlemin yapılmasını talep etmiştik.

05.06.2017

5 Haziran 2017 Pazartesi

4 Haziran Pazar günü Türkiye Komünist Partisi ile hiçbir ilgisi bulunmayan kişilerce düzenlenen bir salon toplantısında Türkiye Komünist Partisi Genel Başkanı sıfatını kullanan bir konuşmacıya söz verilmiş, söz konusu salon toplantısında Türkiye Komünist Partisi imzalı pankartlar kullanılmıştır.
Toplantının ve toplantıda Türkiye Komünist Partisi Genel Başkanı sıfatını kullanan kişinin partimizle hiçbir ilgisi yoktur.

30.05.2017

Bu ülke, bu halk boyun eğmez. Çürüme bir gerçekliktir, gericilik büyük bir güçtür, haksızlık, hırsızlık ve zulmün güçlü kaleleri vardır. Ama direniş, bu ülkenin tüm bunlara boyun eğmeyeceğini göstermiştir. 31 Mayıs gecesi saat 21.00’de Kadıköy’de Süreyya Operası önünde buluşacağız. İlerici halkımızı bu buluşmada bizlere katılmaya çağırıyoruz.

26.05.2017

Gün, hakları için ayağa kalkan işçilerin yanında olma günüdür. Cam işçisi haklıdır. Uygulanan grev yasağı keyfi, işçilerin yürüttüğü mücadele meşrudur. Türkiye Komünist Partisi, grev yasağına boyun eğmeyen işçilerin yanındadır.

 

18.05.2017

Emperyalist işgal ordularına karşı mücadelenin sembolü 19 Mayıs’ı, emeğin iktidarı için verdiğimiz mücadelenin mevzilerinden selamlarken, ikinci kurtuluş savaşı hayalleri görmüyoruz. Kapitalizm koşullarında artık hiçbir sınıf milli değildir. Önümüzdeki görev, ülkemizi kapitalist düzenden ve emperyalizmin hakimiyetinden kurtaracak olan  işçi sınıfının kurtuluş mücadelesini zafere ulaştırmaktır.

13.05.2017

İşçilerin can güvenliğini sağlayacak koşulların patronların maliyeti olmadığı bir düzen var. O düzen sosyalizmdir. Biz o düzeni istiyoruz. O düzen için mücadele ediyoruz. Sadece insanın insanı sömürmesinin son bulması için değil, işçilerin yaşam hakkı için de sosyalizm gerek.

12.05.2017

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın şahsında haksız hukuksuz şekilde işinden edilen tüm eğitim emekçilerinin yanındayız. Halkımızı bu haklı direnişe sahip çıkmaya çağırıyoruz. İktidarı uyarıyoruz: bu iki aydınlık insanın başına gelebilecek her türlü kötü durumdan sorumlusunuz. Bu yanlıştan bir an önce dönün.