TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

Açıklamalar

30.05.2017

Bu ülke, bu halk boyun eğmez. Çürüme bir gerçekliktir, gericilik büyük bir güçtür, haksızlık, hırsızlık ve zulmün güçlü kaleleri vardır. Ama direniş, bu ülkenin tüm bunlara boyun eğmeyeceğini göstermiştir. 31 Mayıs gecesi saat 21.00’de Kadıköy’de Süreyya Operası önünde buluşacağız. İlerici halkımızı bu buluşmada bizlere katılmaya çağırıyoruz.

26.05.2017

Gün, hakları için ayağa kalkan işçilerin yanında olma günüdür. Cam işçisi haklıdır. Uygulanan grev yasağı keyfi, işçilerin yürüttüğü mücadele meşrudur. Türkiye Komünist Partisi, grev yasağına boyun eğmeyen işçilerin yanındadır.

 

18.05.2017

Emperyalist işgal ordularına karşı mücadelenin sembolü 19 Mayıs’ı, emeğin iktidarı için verdiğimiz mücadelenin mevzilerinden selamlarken, ikinci kurtuluş savaşı hayalleri görmüyoruz. Kapitalizm koşullarında artık hiçbir sınıf milli değildir. Önümüzdeki görev, ülkemizi kapitalist düzenden ve emperyalizmin hakimiyetinden kurtaracak olan  işçi sınıfının kurtuluş mücadelesini zafere ulaştırmaktır.

13.05.2017

İşçilerin can güvenliğini sağlayacak koşulların patronların maliyeti olmadığı bir düzen var. O düzen sosyalizmdir. Biz o düzeni istiyoruz. O düzen için mücadele ediyoruz. Sadece insanın insanı sömürmesinin son bulması için değil, işçilerin yaşam hakkı için de sosyalizm gerek.

12.05.2017

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın şahsında haksız hukuksuz şekilde işinden edilen tüm eğitim emekçilerinin yanındayız. Halkımızı bu haklı direnişe sahip çıkmaya çağırıyoruz. İktidarı uyarıyoruz: bu iki aydınlık insanın başına gelebilecek her türlü kötü durumdan sorumlusunuz. Bu yanlıştan bir an önce dönün.

28.04.2017

GÜNCELLEME: Buluşma ve toplanma noktaları bilgisi
Dostlar, ayrı durulacak gün değil.

Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de, Çark Çekiç’in altında toplanacağız.

Sanayi işçileri, banka çalışanları, plazalarda dirsek çürüten emekçiler, hizmet işçileri, öğretmenler, hemşireler, hekimler, meslek liseliler; kendi safını işçilerin yanında belirlemiş öğrenciler, aydınlar ve sanatçılar bu toplanmaya güç verecek.

Haydi 1 Mayıs’a.

Parti ile...

25.04.2017

1 Mayıs 2017, boyun eğmeyen halkımızın kitlesel olarak katılacağı büyük gösterilerle kutlanmalıdır. Gelecek umudumuz, işçi sınıfımız gücünü göstermelidir. Bunun için kadın, erkek tüm emekçileri, aydın ve gençleri TKP ile yürümeye çağırıyoruz. TKP, işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs’ta düzenlenecek gösterilere İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’da kendi yürüyüş düzenini oluşturarak katılacaktır. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin başvurularıyla bu kentlerde yapılacak büyük 1 Mayıs mitinglerine katılacağımızı duyuruyoruz.

18.04.2017

Dost düşman şunu iyi bilsin: TKP halkın iradesini güçlendirmek için meşru mücadelesini sürdürecektir. Bu mücadele, para babalarına, emperyalist işgal ve savaşlara, Sorosçu müdahalelere ve halk düşmanı gericiliğe karşı mücadeledir. Yarından itibaren her yerde, işyerlerinde, mahallelerde, okullarda Başkanlığa Karşı Komiteler kurulması için çağrı yapıyor, bu komiteleri örgütlüyoruz.

16.04.2017

Zorbalık, hile ve hırsızlıkla belirlenen referandum sonuçlarının hiçbir meşruiyeti yoktur. Bu sonucu kutlamaya kalkanlar halkla alay etmektedir. Boyun eğmeyen halkımızı, örgütlenmeye, örgütlü hareket etmeye, oldu bittileri kabul etmemeye çağırıyoruz.

14.04.2017

Her şeyi kirlettiler, her şeyi çürüttüler. Her şeyi sömürdüler, her şeyi kullandılar.

Bu çürümeden temiz bir ülke çıkarmak için referandumda çıkacak HAYIR sadece bir başlangıç olacaktır.

Sandıktan allem edip, kallem edip Evet çıkarmayı başarırlarsa, bu da sadece bizim kararlılığımızı, boyun eğmezliğimizi bileyecektir.

Çünkü haklıyız: Bu böyle gitmez.

Çünkü haklıyız: Boyun Eğmeyenler her zaman haklıdır.