TTB Merkez Konseyi üyeleri derhal serbest bırakılmalıdır

TTB Merkez Konseyi üyeleri derhal serbest bırakılmalıdır

“Başkan” istediği ülkeye asker sokabilir, istediği emperyalist güçlerle pazarlık yapabilir, istediğini görevden alabilir; buna aykırı görüş ve eylem ise suç olarak kabul edilir. Türkiye’ye giydirilen ve esas olarak Türkiye sermaye sınıfının tercihi olan bu deli gömleğini kabul etmiyoruz.

Türkiye’de rejimin değiştiğini, artık bir Cumhuriyet olmadığını ve otokratik bir rejime dönüştüğünü uzun süredir söylüyoruz. Her geçen gün bunun yeni kanıtları ortaya çıkıyor.

Son olarak Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey üyelerinin gözaltına alınması, evlerinin basılması ve TTB merkezinin polis tarafından aranması rejim değişikliğinin son örneğini oluşturdu.

Fiili “Başkan” hedef gösteriyor, savcılık ve emniyet güçleri aldıkları emirle hedefe yöneliyorlar.

Türkiye’de kanunlar çerçevesinde örgütlü olarak hiçbir kurumun ve kişinin bir görüş açıklaması, daha doğrusu “Başkan”ınkinden farklı bir görüş açıklaması, yürütmeyi eleştirmesi hakkı kalmamıştır.

“Başkan” istediği ülkeye asker sokabilir, istediği emperyalist güçlerle pazarlık yapabilir, istediğini görevden alabilir; buna aykırı görüş ve eylem ise suç olarak kabul edilir.

Türkiye’ye giydirilen ve esas olarak Türkiye sermaye sınıfının tercihi olan bu deli gömleğini kabul etmiyoruz.

TTB Merkez Konseyi üyeleri derhal serbest bırakılmalı, insanların, derneklerin, sendikaların ve meslek odalarının söz ve eylem hakkına dokunulmamalıdır.

 

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komite

30 Ocak 2018