TKP'nin 1 Eylül mesajı

Barışı emperyalist hegemonya dayatmalarının mezesi yapanlar sussun
TKP'nin 1 Eylül mesajı

Türkiye Komünist Partisi, tüm insanlık için gerçek, kalıcı, sonsuz barışa inanıyor. O günleri mutlaka göreceğiz. Eşit ve özgür bir yaşamı yeryüzüne indireceğimiz gibi, barışı da tüm dünyada ve herkes için hakim kılacağız. Ve savaşımımız o günler içindir.

1 Eylül Dünya Barış Günü.

Dünyanın her bir köşesinde boğazlaşmaların, savaş ya da çatışmaların, kışkırtılmış iç çatışmaların ya da vekil savaşlarının, her şeyden önce çılgınca bir silahlanma ile kanlı bir rekabetin sürdüğü bir zamanda, “barış günü” kutlanıyor. Aslında barış günü anılıyor.

1 Eylül, milyonlarca insanın öldüğü, korkunç bir yıkıma sahne olan savaşın, işgalci Alman ordularının Polonya’ya girişiyle başladığı günü işaret ediyor. İnsanlığın gördüğü en korkunç birkaç yılın ardından bu savaş sonlanmış, Nazi İmparatorluğu dize getirilmişti. Korkunç savaşın başlangıç günü Dünya Barış Günü olarak belirlenmiş, savaşın yarattığı yıkımın unutulmaması amaçlanmıştı.

Yıllar sonra o günün yıldönümünde, dünya üzerinde emperyalist saldırganlık, kapitalist rekabet ve yoksul insanların alet edildiği çıkar kavgaları görülmemiş seviyelere ulaştı.

Milyarlarca insanın en büyük korkularından birisi üçüncü büyük savaşın kopması.

Yeni bir emperyalist paylaşım savaşının dünyayı bir kez daha kana boyamasına dönük korkuların fazlasıyla haklı göründüğü bir zamanda, aslında dünya çoktan gerçek bir savaşın içine girmiş durumda.

Ve daha da kötüsü “barış” kelimesi artık sadece yoksulların, zulüm gören milyonların özlemi olarak dile gelmiyor, dünyayı savaşlarla kana boyayan emperyalistler halkların karşısına barış güvercini kılığıyla çıkmaya cüret edebiliyor.

Türkiye Komünist Partisi, tüm insanlık için gerçek, kalıcı, sonsuz barışa inanıyor. O günleri mutlaka göreceğiz. Eşit ve özgür bir yaşamı yeryüzüne indireceğimiz gibi, barışı da tüm dünyada ve herkes için hakim kılacağız.

Ve savaşımımız o günler içindir.

Barışı emperyalist hegemonya dayatmalarının mezesi yapanlar, siz susun. 1 Eylül’de sizin riyakarca söylevlerinize yer yok.

Barışı yoksul halkların kendilerine dayatılan sömürü ve zulüm karşısında sessiz ve silahsız kalması olarak görenler, siz susun. Tüm silahlarınızı elinizden aldığımız gün barış mümkün olacak.

Barışı petrol kulelerinin paylaşımı, sömürücü sınıflar arasındaki güç dengelerinin bir o yana, bir bu yana oynatılması için bir araç olarak görenler, siz susun. Savaş kışkırtıcılığı yaparak, emperyalist savaş makinesinde yer kapmak için sıraya girerek aradığınız petrol olabilir ama barış değil, biliyoruz.

Barışı sınıfsız, sömürüsüz bir dünya için verilecek mücadeleyi belirsiz bir uzak geleceğe havale etmek için gerekçe olarak görenler, siz susun. Sosyalizm, yani sermaye egemenliğine, kapitalist rekabete, sömürüye son verecek olan yeni dünya, barışa giden yoldaki ilk durağımız olacaktır.

Dünya barışı arıyor.

Ve barış kapitalist sömürünün, emperyalist rekabetin bittiği yerde dünyayı bekliyor.

100 yıl önce milyonlarca yoksul emekçiyi o cepheden bu cepheye sürenlere karşı barış çığlığını “saraylara savaş, kulübelere barış” sözleriyle dile getirenler, işte o yere doğru yürüyor.

Ya sosyalizm, ya barbarlık diyenler, insanlığın karanlık çağlara dönmeyeceğine kesin bir şekilde inanıyor.

Bu düzen değişecek.

İnsanlık kazanacak.

Türkiye Komünist Partisi olarak savaş rüzgarları altında kutladığımız 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde barış özlemiyle yaşam kavgası veren emekçileri selamlıyoruz. Dünya Barış Günü’müz kutlu olsun.

 

TKP Merkez Komite
1 Eylül 2018