TKP saldırıya uğramıştır

TKP saldırıya uğramıştır

Türkiye Komünist Partisi 9 Haziran Cuma akşam saatlerinde şiddetli bir saldırıya uğramıştır.
TKP, Türkiye’nin içinde bulunduğu gericilik ve baskı koşullarında böylesi bir çatışma ortamının ülkemizin tüm ilerici birikimine zarar vereceğinin farkındadır ve bu durumun derhal kontrol altına alınması için girişimlerde bulunacaktır. Partimizin haklarının ve haklılığının gaspedilmesine izin vermeyeceği herkes tarafından bilinmelidir.
Türkiye Komünist Partisi'nin adına ve üyelerine dönük saldırıları hoşgörüyle karşılaması hiçbir biçimde beklenmemelidir.

Türkiye Komünist Partisi 9 Haziran Cuma akşam saatlerinde şiddetli bir saldırıya uğramıştır.

Aynı gece İzmir’de düzenleneceği bilinen “Hayır tutuklanamaz” etkinliğine TKP İzmir İl örgütü destek vereceğini daha önce bildirmişti.

Bu toplantının konuşmacıları arasında adı geçen ve partimizle herhangi bir bağı olmayan bir kişinin “TKP Genel Başkanı” olarak tanıtılmasının provokatif bir tasarruf olduğu ilgili bütün çevrelerle ve bir dizi ilerici kurumla günler boyu paylaşılmıştır.

HTKP adını taşıyan parti çevresinin bir süredir ısrarla hukuksuz biçimde TKP adını kullanmayı denemesi daha önce de çeşitli gerginliklere yol açmış bulunuyordu. İstanbul Bakırköy’deki 1 Mayıs mitinginde de benzer bir olay yaşanmış, TKP Genel Başkanlığı görevini gerçekten yürütmekte olan yoldaşımız, HTKP adlı gruptan bir kişinin saldırısına uğramış ve ölümle tehdit edilmişti. Burada da amacın gerginliği tırmandırmak olduğu görülüyordu. Daha sonra HTKP Genel Başkanı olan kişi kürsüden “TKP Genel Başkanı” olarak anons edilmiş ve bu durum Partimizce protesto edilmişti. Protesto yine herhangi bir çatışmaya mahal bırakmadan yapılmıştı.

İzmir toplantısının gerek düzenleyicilerine gerekse gerçekleştirilmesinde belirli bir sorumluluğu olan DİSK yöneticilerine bu durum günler boyunca açıklanmış ve önlem alınması istenmiştir. Aldığımız yanıt ilgili konuşmacının “TKP Genel Başkanı” olarak sunulmayacağı yolunda açık bir taahhüt olmuştur. Son dakikaya kadar tekrar edilen bu taahhüt, ne yazık ki, bilmediğimiz bir nedenle yerine getirilmemiştir. Hatta bu konuşma öncesinde bir dizi HTKP üyesi “görevli” olarak alanda tertibat almıştır.

Bu yanlış anons üzerine alanda bulunan TKP yöneticileri itirazlarını dile getirmişler, düzenleyicilerin herhangi bir düzeltme girişiminde bulunmamaları üzerine de TKP üyeleri çıkmakta olduğunu gördükleri gerginliği yatıştırmak amacıyla alandan ayrılmışlardır. Bu gerginlik sırasında yaşanan bazı olumsuzluklar, TKP üyelerinin inisiyatifinde olan şeyler değildir. TKP üyelerinin etkinliğe saldırdıkları ise bütünüyle asılsız bir iddiadır. Olay anını ve gelişmeleri gösteren ve bizzat HTKP’nin twitter hesabından yayınlanan bir video kaydı TKP’lilerin sözlü protestolarını dile getirerek alanı terk ettiklerini açıkça kanıtlar niteliktedir.

Olayın bundan ibaret olmadığı da o an anlaşılmıştır. Etkinliğin (HTKP’nin yan kuruluşu olan) FKF tarafından internet üzerinden gerçekleştirilen canlı yayını yapılan yanlış anonsun hemen ardından kesilmiş ve aynı anda İstanbul Kadıköy’deki TKP İl Merkezi ve Merkez çalışma ofisini barındıran bina saldırıya uğramıştır. Saldırıda sapan ve bilye ile satırlar kullanılmıştır. İçeriye girmeyi başaramayan HTKP’li saldırganların “hepinizi öldüreceğiz” biçiminde sarf ettikleri tehditler de kayıtlıdır ve bu açıklamayla birlikte paylaşılmaktadır. İstanbul’daki bu saldırı sırasında her iki taraftan ve olay yakınında bulunan kişilerden yaralananlar olduğu anlaşılmaktadır.

Binada bulunan TKP üyeleri dışarı çıkarak saldırgan grubu püskürtmüşler ve bu sırada Kadıköy polis tarafından ablukaya alınmıştır.

Bu gelişmelerin ardından Ankara’da parti üyelerimize bıçak ve satırlarla saldıran kişiler ciddi yaralanmalara sebep olmuştur. Bu saldırıda HTKP’lilerin satır darbeleriyle yaralanan arkadaşlarımız halen tedavi altındadır.

Türkiye Komünist Partisi, kendi adının hukuksuz biçimde kullanılmasını hoş görmek durumunda değildir öte yandan bu açık deklarasyonumuzun sonucu olarak tek bir örnekte bile Partimiz kimseye saldırı düzenlememiştir. Tekrar ediyoruz; olay bir provokasyondur. İzmir etkinliğindeki anonsun sözlü protestosu üzerine TKP saldırıya uğramıştır.

Çatışmanın başlangıç noktasını oluşturan İzmir etkinliğindeki yanlış anons konusunda tüm konuşmacıların, düzenleyicilerin ve ilgili kurumların uyarıldıkları, bu uyarılar sonucunda etkinlik düzenleyicilerinin duyurularda yer almış olan uygunsuzluğu sahneye taşımayacaklarını beyan ettikleri sabittir. Nitekim olayın hemen sonrasında DİSK yöneticileri bu durum nedeniyle sorumluluğun somut olarak yine DİSK’e bağlı bir sendikada görev yapan sunucuya ait olduğunu beyan etmişlerdir.

TKP, Türkiye’nin içinde bulunduğu gericilik ve baskı koşullarında böylesi bir çatışma ortamının ülkemizin tüm ilerici birikimine zarar vereceğinin farkındadır ve bu durumun derhal kontrol altına alınması için girişimlerde bulunacaktır. Partimizin haklarının ve haklılığının gaspedilmesine izin vermeyeceği herkes tarafından bilinmelidir.

Türkiye Komünist Partisi'nin adına ve üyelerine dönük saldırıları hoşgörüyle karşılaması hiçbir biçimde beklenmemelidir.

Videolara bu linkten erişebilirsiniz : https://www.youtube.com/watch?v=vP95mfp8P3s