Sazlıdere sermayeye geçit vermeyecek

Bu düzen değişecek!
Sazlıdere sermayeye geçit vermeyecek

Sazlıdere Halkı ‘Sazlıdere Gazlıdere olmasın’ diyerek  ‘ÇED halkı bilgilendirme toplantısı’nın yapılmasına engel olmuş, toplantı salonun küçük olduğu tutanak altına alınarak ileri bir tarihe ertelenmiştir. Mücadele ise ertelenemez, devam edecektir. Sermayenin talanına düzen içi çözümler bulunamaz, talan düzen içi aktörler ile durdurulamaz. Rant ve talana yol açan kâr mantığı ortadan kalkmadan barbar yağmacılığa dur denilmez.

Sermaye sınıfı ve onun temsilcisi AKP Trakya’da felaket yaymaya devam ediyor. Trakya’nın kuzeyi olan Longoz ormanlarında yapılması düşünülen nükleer santral, Çerkezköy’e yapılması düşünülen termik santral, Kuzey ormanlarında yapılan 3. havalimanı ve yolları ile kesilen binlerce ağaç ve kurutulan su havzaları, 3. Köprü, planlanan Kanal İstanbul ve çılgın projeler...  Çorlu ve Çerkezköy’de sermaye sınıfının kar hırsı yıllardır Ergene havzasında ölüm saçıyor. AKP en son özelleştirmenin acı reçetesini Çorlu’da Tren kazasında emekçi halkımıza ödetmiş, sermaye sınıfı aklanmış ve karlarına kar katmaya devam etmiştir.

 Raydan çıkan bu düzenin kendisidir, sermaye sınıfıdır, AKP’dir. Bu düzen değişmelidir.

Trakya kuzeyinden güneyine kadar sermayenin kuşatması altındadır. Kuzey bölgelerini talana başlayan sermaye, Saroz Körfezi'ne de müdahale ederek Trakya’yı kuşatması altına almayı planlamaktadır. Daha önce Keşan Saroz Körfezi’nde taş ocakları ile gündeme gelen talan, şimdi Keşan ilçesi Sazlıdere Köyü'nde yapılması planlanan liman ile gündeme gelmiştir. “Saroz BOTAŞ FSRU Sazlıdere Limanı ve Boru Hattı Projesi” ile LNG taşıyan gemilerin yanaşması için 270 m uzunluğunda bir iskele 52,3 hektarlık alana dolgu ile inşa edilecektir. Bedeli 850 milyon lira olan projenin, uluslar arası tekeller için yaratacağı rant bu miktarın çok çok üstünde olacaktır. Doğal hayat bozulacak, talan edilecektir. Şirketler kârlarını artırırken emekçi halkımızın payına yoksulluk ve ölüm düşecektir.

Bu karanlık projeye halkın boyun eğmesi beklenemez, nitekim evdeki hesap çarşıya uymamış, Sazlıdere Halkı ‘Sazlıdere Gazlıdere olmasın’ diyerek  ‘ÇED halkı bilgilendirme toplantısı’nın yapılmasına engel olmuş, toplantı salonun küçük olduğu tutanak altına alınarak ileri bir tarihe ertelenmiştir. Mücadele ise ertelenemez, devam edecektir. Sermayenin talanına düzen içi çözümler bulunamaz, talan düzen içi aktörler ile durdurulamaz. Rant ve talana yol açan kâr mantığı ortadan kalkmadan barbar yağmacılığa dur denilmez. Doğa talanının ortadan kalkması için Kapitalist sitemin iyileştirilmesi değil, kapitalizmin ortadan kaldırılması gerekir. Sadece doğa ve insan odaklı bir düzen, sosyalizm sermayenin talanını, yağmasını ve kar mantığını durdurabilir.

Bu yüzden TKP tüm emekçileri örgütlenerek çoğalmaya, kapitalist emperyalist barbarlığı tarihin çöplüğüne atmaya çağırmaktadır.

TKP Keşan İlçe Örgütü