Saraçoğlu Mahallesi halkındır, öyle kalmalıdır

Saraçoğlu Mahallesi halkındır, öyle kalmalıdır

AKP Cumhuriyet’in değerlerinin yıkımına Saraçoğlu Mahallesi ile devam ediyor. Son olarak mahalleye iş makinalarının girişi, sokak giriş çıkışlarının keyfi şekilde yasaklanması ve Namık Kemal Ortaokulu’nun boşaltılması ile mahallenin talanı yeniden gündeme geldi.

Saraçoğlu Mahallesi, Cumhuriyet’in ilk toplu konut projesi olmasının yanı sıra döneminin konut politikalarını temsil etmesi, Ankara’nın kent tarihinin bir parçası olması ve kent merkezinde ender kalan yeşil alanlara sahip olması nedeniyle önem taşımaktadır. Mahalle, zorunlu tahliyelerle boşaltılarak çöküntü alanı haline getirilmeye çalışılmıştı. Şimdi de ismi restorasyon skandalları ile eşdeğer hale gelmiş yandaş bir şirket aracılığıyla, yargı süreci devam ederken, sadece parası olanların kullanabileceği bir proje alanına dönüştürülmek istenmektedir.

Koruma ve restorasyon adı altında, otel, ticarethane ve otopark yapılması planlanan Saraçoğlu Mahallesi ranta kurban edilmekte, kamusal alan özel mülkiyete dönüştürülmektedir. Saraçoğlu Mahallesi ile bir bütün olarak görülebilecek Güvenpark ve Kızılay Meydanı, Ankara’da emekçilerin en yoğun kullandığı mekânlardandır. Saraçoğlu Mahallesi’nin kentin emekçilerinin kullanımını dışlayan bir işlevle düzenlenmesi kabul edilemez. 

Koruma kurulu kararlarına ilişkin hukuki süreç hala devam etmekteyken yangından mal kaçırırcasına devam edilen inşaat çalışmaları mahallenin dokusuna geri döndürülemeyecek zararlar vermektedir. Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş tarafından restorasyon konusunda sabıkası bilinen Güryapı Restorasyon A.Ş.’ye verilen ve iş makineleriyle, etkin koruma tedbirleri alınmaksızın sürdürülen inşaat işleri projeye dair kaygıları artırmaktadır.

Saraçoğlu mahallesinin altına yapılması planlanan otopark, mahallenin tescilli anıt ağaçlarına vereceği hasarın yanı sıra kentin merkezinde zaten yoğun olan araç trafiğini ve hava kirliliğini artırmaktan başka bir işe yaramayacaktır.

Namık Kemal Ortaokulu’nun boşaltılması, mahallenin kamusal kullanımla bağını toptan koparmaya yönelik bir girişimdir.

Mahallede yer alan ve hali hazırda içi boşaltılarak koleksiyonları Saray’ın raflarına taşınan, kentin en ulaşılabilir ve zengin kütüphanelerinden Adnan Ötüken Halk Kütüphanesi’nin ise akıbeti belirsizdir.

Saraçoğlu Mahallesi, binalarıyla, avlularıyla, okuluyla, kütüphanesiyle bir bütündür. Özgün mimarisi ile kent tarihinin bir parçası ve Ankara’nın merkezinde bir nefes alma mekanıdır. Hiçbir şehircilik ve koruma ilkesi ile bağdaşmayan bu rant projesi durdurulmalıdır. Saraçoğlu Mahallesi tüm özellikleriyle korunmalı, kamu yararı gözetilerek tüm Ankaralıların kullanıma açılmalı, başkentin merkezinde kamusal yaşama yeniden dâhil edilmelidir. 

Ankaralıların yeni ticarethanelere, alışveriş merkezlerine, lüks otellere değil sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayacak kamusal alanlara, parklara, bahçelere, kültür merkezlerine, kütüphanelere, müzelere ihtiyacı vardır. 

TKP Ankara İl Örgütü