Omuz ver, kölelik düzenini yıkalım!

Omuz ver, kölelik düzenini yıkalım!

Dardanel'de çok sayıda işçide koronavirüs (covid-19) tespit edildiği bugün basına yansımıştır. Çanakkale Dardanel Önentaş fabrikası bu durum karşısında,  Çanakkale Valiliği İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararı ile “kapalı devre çalışma sistemi” uygulayacağını duyurdu.

Önlem adı altında fabrika yönetimi, işçilere bilgilendirme amaçlı yolladığı mail ile 14 gün boyunca tüm işçilerin karantina altına alındığını, yıllık izinlerin iptal edildiği, sağlık raporu olmayan tüm işçilerin işbaşı yapmak zorunda olduğu, 14 gün boyunca işçilerin fabrikada ve belirlenen konaklama alanlarında kalmak zorunda oldukları ve bu karara uymayanların ise 3150 TL idari para cezası ile cezalandırılacakları ve kolluk kuvvetlerince zorla fabrikaya getirileceklerini belirtmiştir.

Alınan bu karar kölelik dayatmasıdır. Ne Dardanel firmasının kendisi ne de gerçekleştirdiği üretim tüm işçileri zorla çalışma alanına hapsedecek kadar toplumsal olarak hayati bir önem taşımaktadır. Dardanel A.Ş. 2020 yılında 1 milyar TL ciro yapsın diye zorla çalışma dayatılamaz.

İşçi sağlığı düşünüldüğünde atılacak ilk adım olan üretime ara vermek yerine, patron çıkarı gereği, yine kendinden bekleneni yaparak tüm işçileri fabrikaya kapatmıştır. İşçileri ölümle karşı karşıya bırakan Dardanel yönetiminin ve kentimiz resmi makamlarının aşağıda yer alan soruları acilen cevaplaması gerekmektedir:

Kaç işçiye test yapılmıştır?

Kaç işçinin test sonucu pozitif çıkmıştır?

Yoğun bakımda yatan işçi var mıdır?

İşçilere varolan durum ile ilgili detaylı ve yazılı bilgi verilmiş midir?

Fabrikanızda bulaş riski varken, çalışmak istemeyen işçilerin sayısı kaçtır?

Üretime ara vermek yerine tüm işçileri aynı yere toplamak tüm işçileri bulaş riski ile karşı karşıya bırakmayacak mıdır?

Karantina sonrası vaka sayısındaki artışlar ölümle sonuçlanması durumunda bu kararın altında imzası olan Çanakkale’deki resmi makamlar ve Dardanel yönetimi sorumluluğu üstlenmekte midir?

Dardanel İşçilerine Çağrımızdır

Bu düzen patronların düzenidir.

Daha önce çok kez karşılaştığımız gibi patronların kâr hırsı işçileri ölüme sürüklemeye devam ediyor. 14 gün boyunca üretime ara verilmesi ve işçilerin evlerinde ücretli izinli olarak karantinada tutulması yönünde bir uygulama hayata geçirilmesi yerine patronlar, daha fazla kâr etmek uğruna koronavirüsün yüzlerce işçiye yayılmasını göze alıyorlar. 

İşyerinde işçilerin virüs tehdidi altında çalıştırılması kabul edilemez. Fabrikada 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 13.maddesi uygulanarak, gerekli tedbirler alınıncaya kadar işçilerin çalışmaktan kaçınma hakkını kullanmaları sağlanmalıdır.

Cezalarla, işten atma tehdidiyle en temel haklardan bile mahrum bırakılan kardeşlerimizi haklarını aramaya, patron sınıfına karşı birlikte mücadeleye omuz vermeye çağırıyoruz.

Omuz ver, kölelik düzenini yıkalım.

TKP Çanakkale İl Örgütü