Omuz ver, kadına yönelik şiddet son bulsun!

Omuz ver, kadına yönelik şiddet son bulsun!

Kadına yönelik şiddet vakalarının ve kadın cinayetlerinde ölenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Rakamlardan ibaret olmayan hayatlar kapitalizmin gericiliği ve yarattığı toplumsal çürüme nedeniyle yok ediliyor. Bu şiddet ve cinayetler ne kader, ne de münferit olaydır. Kadının üzerindeki baskı, şiddet ve cinayetler bugün Türkiye’de devasa bir toplumsal sorundur! Geleneklerle ve çağdışı alışkanlıklarla açıklanamaz, tekil olaylara indirgenemez, toplumsal zemininden koparılamaz. Kadınlar sömürü düzeni sürsün diye aşağılanmakta, şiddete maruz kalmakta ve daha çok sömürülmektedir. 

Her kadın cinayeti ile daha da bileylenen öfkemiz yıllardır iktidardakilerin koltuklarını sarsmaktadır. Yandaş yazar ve gerici akıllar kadın cinayetlerinin artmasının altındaki nedeni istedikleri kadar saklamaya çalışsın, iktidarın kadın cinayeti faillerinin suç ortağı olduğu açıktır. Başından beri uygulamadıkları yasa ve sözleşmelerden kurtulmak istemelerinin nedeni de bunu örtbas etme ve suçlarını suç olmaktan çıkarma istekleridir. 

Bu ülkeyi ve bu dünyayı karanlığa teslim etmeyecek, boyun eğmeyeceğiz. Aydınlık yarınlar ve özgür bir gelecek için gelin birlikte mücadele edelim.

Gerçekler de taleplerimiz de nettir: 

  •  Kadınlar kadın olmalarından kaynaklı hiçbir ayrımcılığa maruz bırakılamaz, aşağılanamaz. 
  • Kadınların hukuksal hiçbir kazanımına saldırı kabul edilemez. Bu yasaların uygulanması mutlak zorunluluktur. 
  • Sık sık meclis gündemine getirilen çocuk istismarcılarına af düzenlemesi derhal gündemden kaldırılmalı ve TCK’da bu kapsamda hiçbir değişiklik yapılmamalıdır.
  • Davalarda bir kural haline gelen faillerin değil, kadınların hayatlarının yargılanması derhal son bulmalıdır. Bu tutuma  yol açan ya da bunu sürdüren devlet kolluğu, yargı, avukatlar, medya soruşturulmalı ve cezalandırılmalıdır. 
  • Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri faillerinin cezalarında indirim ve af söz konusu olamaz.
  • Kadınların çalıştıkları işyerlerinde daha düşük ücrete ve sosyal güvencesiz çalıştırılmaları derhal yasaklanmalıdır. 
  • Laikliğin ilkeleri sulandıralamaz, din kamusal alanda ve siyasette kullanılamaz. 

Çağrımız AKP’nin Türkiye projesine karşı olanlaradır! Çağrımız sömürü düzenini, onun çürümüşlüğünü, ayrımcılığını kabul etmeyenleredir. Omuz verin, kadına yönelik şiddet son bulsun! Omuz verin, eşitliğin ve özgürlüğün ülkesini kuralım! 

Türkiye Komünist Partisi