Halkın aşı hakkını gasp edemezsiniz!

Halkın aşı hakkını gasp edemezsiniz!

Aşı koruyucu sağlık sisteminin en temel unsurudur. Sağlık söz konusu olduğunda korumak tedavi etmekten her zaman daha güvenli, ucuz, etkin ve kalıcıdır. 

Aşı temel bir sağlık hakkıdır. Aşı üretimi, dağıtımı ve denetimi tamamen kamusal olmalıdır. Rica minnet aşı yapılmaz! Bu konuda devletin bırakacağı boşluğun bedelini tüm yurttaşlar öder. 

Özellikle içinde bulunduğumuz döneme ilişkin öncelikli bir ihtiyaç söz konusudur. Mevsimsel grip ve pnömokok (zatürre mikrobu) aşılarının hastalık ve ölümlerin azaltılması ve toplum sağlığının korunması açısından yararı bilinmektedir. Ayrıca COVID-19’a bağlı solunum yolları hastalıkları ile eş zamanlı geçirilmeleri durumunda hem daha büyük bir sağlık riski hem de tanısal karışıklık ortaya çıkma olasılığı söz konusu olacaktır. Yapılması gereken bellidir.

Bakanlık ise bir yandan aşı yaptırılmasını önermekte, bir yandan aşı yaptırması gereken tüm risk gruplarına yetecek kadar aşının tedariği görevini yerine getirmemektedir. Yani bir kez daha, bu ne perhiz bu ne lahana turşusu dedirtiyorlar...

Ayrıca ülkedeki aşı üretim tesisleri kadük hale getirilmiş, aşıların temininde neredeyse mutlak bir dışa bağımlılık ortaya çıkmıştır. Tüm yurttaşların sağlığını ilgilendiren bir konuda devlet yatırım yapmamakta ve süreci belirsiz, kırılgan, istikrarsız bir hale getirmektedir. Açık söyleyelim: Yaptığınız yalnızca her şeyi ticarete dökmek değil, düpedüz halkın aşı hakkının gaspıdır. Suçtur.

Yetersiz sayıda aşı ithal ederek insanları aile sağlığı merkezi kapılarında, eczane önlerinde kuyruklarda bekletmek, aşının yapılacağı tarihi belirsiz bir zamana öteleyip sonra hiç yapmamak, ülkemize ne kadar aşı temin edildiği ile ilgili yanıltıcı bilgiler sunmak… Bunların hiçbirini halkımız hak etmemektedir. 

Aşı üretim ve tedariğine kaynak ayırmayan, ihtiyacı olan herkesin aşı hakkından yararlanması için gerekli düzenlemeleri acilen yapmayan iktidar, bu suçun altında kalacaktır. 

Tekrar ediyoruz: Aşı hakkını gasp edemezsiniz!

Türkiye Komünist Partisi