Flormar işçilerine dayanışma mesajı

Flormar işçilerine dayanışma mesajı

Flormar kazanacak. O kapı açılacak, işçiler fabrikaya dönecek. Cargill’de de kazanacağız, Üçüncü havalimanında da… Mutlaka kazanacağız. İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!

Sendikalı olduğunuz için işten atılıyorsunuz. Çünkü hakkını arayan işçinin maliyetleri artıracağını düşünüyorlar. Aynı maliyet azaltma tutkusunun Üçüncü Havalimanında kaçımızın yaşamına son verdiğini tam olarak bilemiyoruz.

Kriz var ve aynı gemideyiz diyorlar sonra da!

Onların gemisi saltanat kayığı. Bizimki başka.

Haklarımızı kendimize değil bütün toplum için istiyoruz. İşçiler ancak bütün toplumla birlikte özgürleşebilirler. Tersi de doğrudur; işçilerin özgürlük mücadelesinin bütün topluma yayılması kaçınılmazdır, engellenemez…

Bu gece Flormar direnişiyle dayanışma için buradayız. Onlarca farklı sektörden, farklı işletmeden, direnen, hakkını arayan, bu arada olmadık baskılara ve haksızlıklara maruz kalan, her yaştan işçiler olarak buradayız.

İnsanın insanı sömürdüğü bir dünyada yaşıyoruz. Sömürenler ve sömürülenler aynı gemide değiller. Bizi işçi oluşumuz birleştiriyor. Bizi boyun eğmemeyi seçişimiz birleştiriyor.

Bu gece buluşmamız bize dışsal bir direnişe dışarıdan bir destek değil. Bu gece buluşup vicdanımızı rahatlatmayacağız.

Bütün emekçilerin dertlerinin ortak olduğunu ihmal edersek dayanışma dışarıdan bir kereliğine, iki kereliğine verilmiş destek olarak kalabilir. Emekçilerin kurtuluşunun aynı yoldan geçtiğini ihmal edersek vicdanlarımız rahatlamış, görevimizi yapmış olarak ayrılabiliriz bu salondan. Buraya desteğini ilan eden, mesaj yollayan, kalkıp gelen, sahneden veya salondan katkı koyan herkesi daha fazlasının parçası olmaya davet ediyoruz. Sömürü düzenine son vermeden, elde edebileceğimiz bütün kazanımlar geçici kalmaya mahkumdur. Sömürü düzenine son vermediğimiz sürece kalıcı olan tek şey haklarımıza saldırılmasıdır. Sömürü düzeninde işçi bir maliyet kaleminden öte anlam taşımaz.

Oysa biz dünyayı, yaşamı var ediyoruz.

Boyun eğen işçiler sadece bir kalabalıktır. Örgütlenen işçiler dünyayı değiştirir, saltanat yıkar, yeni bir yaşam kurar. Türkiye Komünist Partisi bunun için var. İşçilerin birliği için, sömürü düzenine son vermek için.

Flormar kazanacak. O kapı açılacak, işçiler fabrikaya dönecek. Cargill’de de kazanacağız, Üçüncü havalimanında da… Mutlaka kazanacağız. İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!

 

TKP İstanbul ve Kocaeli İl Örgütleri

23 Ekim 2018