Temel Metinler

TKP 10. Kongre raporu - 01.08.2011

Türkiye Komünist Partisi 10. Kongresinin toplanması kararı 12 Haziran 2011 tarihinde Merkez Komitesi tarafından alındı. Kongre hazırlıklarının Parti Konseyi'nce yürütülmesini yerinde gören MK, bu kurulu 19 Haziranda toplantıya davet ederek kendi...

Kapitalizmin Krizi Derinleşirken TKP'nin Devrimci Görevleri - 02.02.2009

Türkiye Komünist Partisi'nin 1 Şubat 2009 tarihinde gerçekleştirdiği 9. Kongre'nin ardından yayınlanan siyasi raporun tam metnidir.

TKP 9. Kongre Kararları - 01.02.2009

Türkiye Komünist Partisi'nin 1 Şubat 2009 tarihinde "Sınıfın Aklı , Halkın Vicadanı Gençliğin İradesi" olma iddiasıyla gerçekleştirdiği 9. Kongre Türkiye Konferansı'nda aldığı kararların tam metnidir.

Türkiye Cumhuriyeti felaketin eşiğindeyken sosyalizmin tarihsel meşruiyeti - 20.07.2008

Türkiye Komünist Partisi'nin ilk olarak 20 Temmuz 2008 tarihinde yayınladığı, "1. Cumhuriyet'in çözülmekte olduğu" tespitini merkeze alarak hazırlanan Türkiye ve bölge değerlendirmesini içeren, 9. Kongre kararları doğrultusunda tekrar...

Toplumcu Bir Anayasa İçin - 20.09.2007

TOPLUMCU BİR ANAYASA İÇİN...
SUNUM

1. Türkiye 12 Eylül faşizmi tarafından dayatılan ve emperyalizme bağımlılık, teslimiyet, eşitsizlik, adaletsizlik, yoksulluk, çürüme ve cehalet kaynağı durumundaki sömürü düzenini...

TKP 8. Kongre Raporu - 28.12.2006

Türkiye Komünist Partisi'nin 28 Aralık 2006'da gerçekleştirdiği 8. Kongre Türkiye Konferansı'nda karar altına alınan kongre raporunun tam metnidir.

TKP 2004 KONFERANS RAPORU - 07.10.2004

BİRİNCİ BÖLÜM:

Emperyalizm ve emperyalizme karşı mücadelede TKP

1. Anti-emperyalizmin sosyalizm mücadelesi açısından son dönemde kazandığı önem yakın gelecekte azalmayacaktır. Gündemimizde, anti-...

TKP 2002 Konferans Raporu - 07.10.2002

SOSYALİZMİ İKTİDAR ALTERNATİFİ HALİNE GETİRECEĞİZ

BİRİNCİ BÖLÜM
Dünyanın Emperyalist Yeniden Yapılandırılması
11 Eylül Sonrası Gelişmeler, Tıkanma Noktaları
ve Devrimci Olasılıklar

A...

Neden TKP - 01.05.2002

Partimizin Mayıs 2002 tarihinde yayınladığı bu broşür, Türkiye'de örgütlü mücadelenin ve sosyalizmin güncelliğine dair temel sorulara cevap verirken TKP'nin ülke siyasetinin temel başlıklarına dair değerlendirmelerini yine sorular ve...